Menu

Lansiad 'Ble i Bledleisio?' gyda Democracy Club a Llywodraeth Cymru

Thursday 17-03-2016 - 16:24
Pic for connect cy

A wyddoch chi mai’r ymadrodd ‘Ble i bleidleisio?’ a oedd y chwiliad mwyaf enwog ar ddiwrnod pleidleisio yn Etholiad 2015? Nid yw’r gwybodaeth hon wedi bod ar gael… tan nawr.

Heddiw, lansiwyd gwefan ffeindiwch eich gorsaf bleidleisio gan UCM Cymru, yn unol â Democracy Club, diolch i arian Llywodraeth Cymru. Gallwch chi ddod o hyd i'r wefan yma. Y gobaith yw y bydd y wefan yn adnodd hynod o ddefnyddiol i fyfyrwyr cyn Etholiad y Cynulliad ar 5 Mai 2016.

 

Dywedodd Leighton Andrews, Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus fod:

‘Myfyrwyr yn llai debygol o bleidleisio na phawb arall, felly dyna pam dwi wedi ariannu’r prosiect yma, gan UCM Cymru a Democracy Club. Wrth iddyn nhw greu adnodd i fyfyrwyr ar y we, bydd myfyrwyr wedyn yn fwy debygol o ffeindio eu gorsaf pleidleisio wedyn a chyfrannu at y proses gwleidyddol yn y pen draw.’

 

A wyddoch chi mai 1/4 o bobl ifanc 18-24 oed heb gofrestru yn ystod yr Etholiad 2015? Gan fod rhaid i bob un sy’n pleidleisio cofrestru i’w wneud, gall hyn arwain at fwy o bobl yn gollwng ar y cofrestr etholwyr.

 

Meddai Beth Button, Llywydd UCM Cymru:

 

‘Gan ystyried y cofrestr newydd a gyflwynir, mae ofn gennym na fydd myfyrwyr sy’n byw mewn ardal newydd, oddi wrth eu cartrefi yn deall y system newydd…

 

‘Mae cofrestru i bleidleisio yn un peth – ond os nad ydych chi’n gwybod ble i bleidleisio, ni fyddwch chi’n gallu pleidleisio yn y lle cyntaf. Felly, bydd y wefan hon yn allweddol i'r myfyrwyr yna. Mae buddsoddi mewn adnoddau digidol yn bwysig er mwyn ymgysylltu â phobl ifanc sydd wedi tyfu lan gyda thechnoleg…’

 

Cyfeiriad y wefan ‘Ble i bleidleisio?’ yw http://bleibleidleisio.cymru

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

cynulliad myfyrwyr UCM Cymru etholiad

More NUS connect Articles

More Articles...