Menu

Gwobrau UCM Cymru 2016 ar agor bellach!

Wednesday 27-01-2016 - 15:04
592x296 nus wales bl awards 2016

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi fod Gwobrau UCM Cymru 2016 ar agor bellach!

 

Mae’n ddathliad blynyddol o’r gwaith y mae undebau myfyrwyr ar draws Cymru yn eu gwneud, yn ogystal â’r holl swyddogion a staff.

 

Mae wedi bod yn digwydd dros y saith mlynedd diwethaf ac mae’n cyfle gwych i’r pobl sy’n gweithio’n galed i gael eu cydnabod am eu hymdrechion yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Caiff hyn ei wneud trwy broses enwebu.

 

Llynedd, rhoddodd Gwobrau UCM Cymru gydnabyddiaeth i nifer fwy ac amrywiaeth ehangach o Undebau Myfyrwyr nag erioed o’r blaen. Nid canfod pwy sydd orau yw diben y gwobrau hyn, ac nid ydynt ar ffurf cystadleuaeth. Mae’r gwobrau hyn yn gyfle i rannu arferion ardderchog, dwyn sylw at ganlyniadau gwych a chydnabod y pethau anhygoel mae Undebau Myfyrwyr yn eu gwneud sy’n gwneud lles i fyfyrwyr yn eu bywyd bob dydd.

 

Bydd enwebiadau ar gau ar ôl 19 Chwefror, felly mae rhaid i chi wneud cyn y dyddiad hwnnw. Gallwch chi enwebu gan glicio yma ar wefan y gwobrau.

 

Eleni, mae categoriau fel a ganlyn;

 

Gwobr Undeb Myfyrwyr – Addysg Uwch

 

Gwobr Undeb Myfyrwyr – Addysg Bellach

 

Gwobr Undeb Myfyrwyr – Arbenigol

 

Gwobr Ymgyrchoedd

 

Gwobr Menter

 

Gwobr Cyfleoedd i Fyfyrwyr

 

Gwobr Amrywiaeth

 

Gwobr Addysg

 

Gwobr Tîm Swyddog y Flwyddyn

 

Gwobr Staff

 

Gallwch chi ddod o hyd i fwy o wybodaeth o ran meini prawf ar hwb y gwobrau.

 

Caiff y gwobrau eu beirniadu gan banel profiadol o bobl, sy’n gweithio ar draws y sector addysg a thu hwnt. Mae’n gyfle gwych i chi gael eich cydnabod am wneud rhywbeth mor arbennig yn y byd addysg.

 

Bydd enwau ennillwyr yn cael eu cyhoeddi ar 9 Mawrth yn ystod cinio gala Cynhadledd UCM Cymru yn y Stadiwm Principality.

 

Cofiwch - os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

 

Pob lwc!

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

myfyrwyr Cymru coleg prifysgol addysg gwobrau

More NUS connect Articles

More Articles...