Menu

Gosodwch gyfeiriad gwleidyddol UCM Cymru ar gyfer y flwyddyn nesaf

Wednesday 11-01-2017 - 11:32
Llandudno  terry kearney  creative commons

Rhaid cyflwyno cynigion polisi ar gyfer Cynhadledd UCM Cymru erbyn Dydd Gwener 10 Chwefror 2017.

Un o rannau pwysicaf Cynhadledd UCM Cymru yw pan fo’n hundebau myfyrwyr yn dod at ei gilydd i osod cyfeiriad ein gwaith ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. Maen nhw’n gosod cyfeiriad gwleidyddol ein mudiad trwy basio polisïau.

Maen nhw’n gwneud hynny trwy gyflwyno cynigion gerbron y Gynhadledd. Bydd cynrychiolwyr yng Nghynhadledd UCM Cymru yn dadlau cynigion ac yn pleidleisio arnynt. Os cânt eu pasio, byddant yn bolisi swyddogol UCM Cymru am dair blynedd—gyda llawn ddiolch i chi!

Ond er mwyn gwneud hynny, mae’n rhaid ichi gyflwyno cynnig yn gyntaf. Mae’r cyfnod cyflwyno cynigion ar agor ar hyn o bryd ac mae’n rhaid sicrhau eich bod wedi cyflwyno’ch cynnig nid hwyrach na Dydd Gwener 10 Chwefror 2017. Bydd hynny’n rhoi digon o amser i’r bleidlais flaenoriaethu (sy’n penderfynu ar ba drefn y caiff cynigion eu trafod yn ystod y Gynhadledd), ac i gynrychiolwyr ac undebau eraill gynnig gwelliannau.

Os hoffech gyflwyno cynnig, rhaid gwneud hynny ar-lein. Cofiwch, y dyddiad terfyn i gyflwyno cynigion yw Dydd Gwener 10 Chwefror 2017.

Os bydd gennych unrhyw gwestiwn am gynigion neu am Gynhadledd UCM Cymru 2017 yn gyffredinol, e-bostiwch conference@nus-wales.org.uk.

Cover image © Terry Kearney / Creative Commons

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

UCM Cymru, polisi, cynhadledd, cynigion,

More NUS Connect Articles

More Articles...