Menu

Gad i mi fod yn rhan! UCM Cymru yn galw i beidio a thorri cyllid ôl-16

Monday 29-02-2016 - 17:02
Rosie ellen

Heddiw, ymunodd UCM Cymru ag UCU ac UNISON Cymru Wales er mwyn gofyn am ragor o gyllid er lles astudiaethau ôl-16 ac astudio rhan amser, fel rhan o’r ymgyrch ‘Gad i mi fod yn rhan’.

Gallwch ddarllen mwy am y digwyddiad yma.

Cynhelwyd y digwyddiad yn yr adeilad ATRiuM yng Ngaherdydd am 12.30 ac y nod oedd i gael Aelodau y Cynulliad i weld werth buddsoddi mewn dysgu am oes, sicrhau bargen teg i fyfyrwyr a newid eu meddyliau am dysgu’n hyblyg ac rhan-amser. Gwahoddwyd nifer amrywiol o bartion gwleidyddol i'r digwyddiad a siaradodd aelodau am bwysigrwydd y sector dysgu am oes, yn ogystal â gwneud addysg yn fwy cynhwysfawr i fyfyrwyr sy’n oedolion.

Yn ôl ymchwil diweddar, mae toriadau i addysg ôl-16 wedi effeithio’n fwyaf ar fyfywyr o gymunedau dan anfantais, menywod a grwpiau lleiafrifol. Hefyd, dywed fod y mwyafrif o oedolion yn gorfod mynd yn ôl i ddysgu heb unrhyw cefnogaeth gan eu cyflogwyr.

Roedd Dirprwy Lywydd UCM Cymru yna hefyd – meddai hi;

“Mae rhaid i ni ymestyn mynediad i addysg. Mae ein colegau a phrifysgolion yn cynnig ail gyfle i oedolion sydd am ddatblygu eu sgiliau, gan gynnwys nhw o gymunedau dan anfantais.”

Soniodd hi am bwysigrwydd peidio â thorri cyllideb, a’r effaith y byddai’n cael ar grwpiau grwpiau sy’n dioddef o ddiffyg cynrychiolaeth, gan gynnwys menywod.

Cytunodd UCU Wales ac UNISON Cymru Wales gyda hi, gan esbonio bod angen i fyfyrwyr sy’n oedolion dychwelyd i'r byd addysg heb anfantais am wneud, ac bod rhaid i Llywodraeth Cymru gwneud darpariaethau cyllidol er mwyn i hwn ddigwydd.

Dosbarthwyd cerdyn post yn ystod y digwyddiad, i'w gwblhau gan aelodau, a fydd yn cael eu hanfon i Aelodau y Cynulliad. Gallwch ddod o hyd i un electronig yma.

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

More NUS connect Articles

More Articles...