Menu

Etholiadau ar agor ar gyfer PGCC, PGC a PTDC (2il le)

Wednesday 02-03-2016 - 17:27
320x220 nus wales conference

Mae etholiadau ar agor bellach ar gyfer PGCC, PGC a PTDC (2il le).

 

Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol UCM Cymru (PGCC)

Mae 17 o aelodau sy’n eistedd ar Bwyllgor Gwaith Cenedlaethol UCM Cymru, sef;

  • Llywydd
  • Dirprwy Lywydd
  • Chwech swyddog rhyddhad (mae gan LGBT+ dau swyddog, gyda un pleidlais rhwng y ddau ohonyn nhw)
  • ‘Bloc o saith’: 3 o Gynhadledd Maes UCM Cymru a 4 o Cynhadledd UCM Cymru
  • Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol UCM DU – 2il Le i Gymru
  • Cynrychiolydd o Gymdeithas Genedlaethol Prentisiaid Cymru

Etholwyd tair myfyriwr i Bwyllgor Gwaith Cenedlaethol UCM Cymru (PGCC) yn ystod Cynhadledd Maes UCM Cymru nôl ym mis Tachwedd. Dyma nhw:

Fflur Elin (Safle i Fenywod)

Stephen Hughes (Safle Addysg Bellach)

Carmen Ria Smith (Safle Agored)

Mae pedwar rôl arall ar gael, yn rhan o ‘floc o 7’ o swyddogion gweithredol sy’n bennaf yn dwyn Llywydd a Dirprwy Lywydd UCM Cymru i gyfrif. Mae’r ‘bloc’ hwn yn eistedd ochr yn ochr â’r chwech swyddog ymgyrch rhyddhad, y Llywydd a’r Dirprwy Lywydd ar Bwyllgor Gwaith Cenedlaethol UCM Cymru. PGCC yw arweinyddiaeth wleidyddol UCM Cymru.

Dyddiad cau ar gyfer PGCC yw 5 o’r gloch, dydd Mercher 9 Mawrth 2016

 

Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol UCM DU – 2il Le i Gymru

Fel PGCC, PGC yw arweinyddiaeth wleidyddol Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr. Fel ‘2il Le’, bydd y person a etholir yn ymuno â Llywydd newydd UCM Cymru wrth gynrychioli myfyrwyr y genedl.

Dyddiad cau ar gyfer PGC 2il Le yw 2 o’r gloch, dydd Mercher 9 Mawrth 2016

 

Pwyllgor Trefn Ddemocrataidd UCM Cymru (PTDC)

Mae Pwyllgor Trefn Ddemocrataidd UCM Cymru yn goruchwylio pob trefn ddemocrataidd UCM Cymru, megis dadleuon ar bolisïau. Mae’r Pwyllgor yn cymryd cwynion ar unrhyw broblem sydd gan gynrychiolydd ar weithrediad y Gynhadledd, ac unrhyw ddyfarniad. Gwneir y gwaith hwn gyda’r swyddog adroddol gweithredol ar gyfer etholiadau, sy’n gosod y rheolau ac yn beirniadu unrhyw ddadl yn yr etholiadau. Dim ond uchafswm o dri myfyriwr sydd yn y pwyllgor.

Dyddiad cau ar gyfer PTDC yw 2 o’r gloch, dydd Mercher 9 Mawrth 2016

 

Bydd pob ymgeisydd a etholir yn dechrau eu rôl ar 1 Gorffennaf 2016. Gwirfoddolwyr rhan amser heb gyflog byddan nhw i gyd.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymgeisio am unrhyw un o’r rolau uchod, cliciwch yma i fynd ar Hwb y Cynhadledd, lle gallwch ddod o hyd i ffurflenni enwebu.

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

More NUS connect Articles

More Articles...