Menu

Etholi Llywydd a Dirprwy Lywydd newydd UCM Cymru

Monday 14-03-2016 - 14:47
320 x 320

Eleni, cynhelwyd Cynhadledd UCM Cymru 2016 yn Stadiwm Principality, Caerdydd.

Roedd yna nifer o gyfleoedd i fyfyrwyr dewis polisi, trafod cyfeiriad gwleidyddol y mudiad dros y flwyddyn i ddod ac ethol Llywydd a Dirprwy Lywydd.

Etholwyd Fflur Elin fel Llywydd.

Wrth son am ei lwyddiant, dywedodd hi;

‘Bydd 2016 yn flwyddyn mawr ac mae angen i ni gyd cyd-weithio yn y mudiad er mwyn sicrhau cyllid teg i addysg ôl-16. Dwi am sicrhau bod y byd addysg yn cynhwysol i bawb’.

Wedyn, etholwyd Carmen Ria Smith fel Dirprwy Lywydd.

Wrth son am ddod yn Ddirprwy Lywydd, dywedodd hi:

‘Dwi’n edrych ymlaen at weithio gyda fy mlaenoriaethau eleni; yn gweithio â myfyrwyr sy’n rhieni, a myfyrwyr sy’n gofalwyr ac yn gwneud addysg yn fwy agored i bawb.’

Dywedodd Llywydd presennol UCM Cymru, Beth Button, fod ganddi ‘llawer o fudd’ yn Fflur a Carmen, a’i bod hi’n gwybod y byddai UCM Cymru yn mynd o nerth i nerth ar ôl iddi gadael.

Bydd Fflur a Carmen yn ymgymryd â’u swyddi ym mis Gorffennaf eleni a gallwch weld eu manifestos nhw ar NUS Connect yma.

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

More NUS connect Articles

More Articles...