Menu

Diwrnod 1 Cynhadledd UCM Cymru 2016 - fel y digwyddodd

Thursday 10-03-2016 - 16:25
Ebbi crowd

Cynhaliwyd diwrnod cyntaf Cynhadledd UCM Cymru 2016 yn Stadiwm Principality yng Nghaerdydd. Cyfarfu dros 100 o gynrychiolwyr o brifysgolion a cholegau ledled Cymru i drafod dyfodol addysg yng Nghymru ac i ethol Llywydd a Dirprwy Lywydd newydd.

 

Agorodd Llywydd UCM Cymru, Beth Button, y digwyddiad gan siarad am ei chyfnod yn y swydd a phrif lwyddiannau mudiad y myfyrwyr yng Nghymru yn ogystal â chydnabod nad oes sicrwydd awtomatig i lawer o’r hyn y brwydrodd ei rhagflaenwyr drosto. Galwodd Beth am ymdrech barhaus i gynnal a chyllido addysg ôl-16 ac addysg hyblyg, AB ac AU, yn gywir gan bennu’r un gwerth ar ddysgu galwedigaethol ag ar ddysgu academaidd.

 

Cyflwynodd Beth ac Ebbi, y Dirprwy Lywydd, eu hadroddiadau i’r gynhadledd ynglŷn â’r gwaith y maent wedi ei wneud, gan gynnwys eu cyfranogiad mewn sawl mudiad fel y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, y Cynulliad Cenedlaethol a’u mewnbwn cyson i’r Adolygiad o Gyllid Addysg Uwch yng Nghymru. Pasiwyd y ddau adroddiad gan y gynhadledd.

 

 

Cyflwynodd y Swyddogion Rhyddhad eu hadroddiadau i’r gynhadledd ar eu hymgyrchoedd, er nad ydynt yn atebol i’r gynhadledd. Y rhain oedd Rosie Inman (Swyddog y Menywod), Akosua Darko (Swyddog y Myfyrwyr Croenddu), Sarah Lynn a Carly Stewart (Swyddogion LHDT+) a Siôn Davies (Swyddog yr Iaith Gymraeg).

 

 

Yna, cynhaliodd tîm Allgymorth ac Ymgysylltu Cynulliad Cymru weithdy ar ymgysylltu ieuenctid. Tynnwyd sylw at bwysigrwydd pleidlais y myfyrwyr yn ystod Etholiadau Cynulliad Cymru sy’n digwydd ar 5 May 2016.

 

Yna cynhaliwyd hustyngau ac etholiadau ar gyfer Dirprwy Lywydd UCM Cymru, Llywydd UCM Cymru yn ogystal â rolau ar Bwyllgor Gweithdrefnau Democrataidd UCM Cymru a rôl 2il Le Cymru ar Gyngor Gwaith Cenedlaethol UCM DU.

 

 

Cafwyd araith gan Carmen Ria Smith a Mark Stanley a oedd yn amlinellu eu blaenoriaethau a pham ddylent gael eu hethol yn Ddirprwy Lywydd UCM Cymru ac atebodd y ddau gwestiynau o’r panel.

 

Aeth Fflur Elin ar y llwyfan hefyd fel ymgeisydd am Lywydd UCM Cymru ac atebodd gwestiynau o’r panel hefyd.

 

Y prif siaradwr oedd Kenny Imafidon o Bite the Ballot. Rhoddodd araith ar ei brofiadau personol a thyfu i fyny fel dyn croenddu o ardal ddifreintiedig yn Llundain. Siaradodd am y rhesymau pam ddylai pobl ifanc gael diddordeb mewn gwleidyddiaeth a chafodd ymateb da gan y gynulleidfa.

 

Yna, cyhoeddwyd canlyniad yr etholiadau a dyma’r enillwyr:

  • Dirprwy Lywydd UCM Cymru: Carmen Ria Smith
  • Llywydd UCM Cymru: Fflur Elin
  • 2il Le Cymru ar Gyngor Cenedlaethol UCM DU: Ruth Davage

Os ydych chi am weld mwy o'r hyn ddigwyddodd dros y ddau ddiwrnod, ewch i #NUSW16 neu #UCMC16 ar Twitter!

Hefyd, cliciwch yma os ydych chi eisiau clywed mwy am yr hyn a ddigwyddod yn ystod y gynhadledd gan gynrychiolwyr eu hunan.

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

gwleidyddiaeth cynhadledd addysg myfyrwyr

More NUS connect Articles

More Articles...