Menu

Datganiad gan Ymgyrch Iaith Gymraeg UCM Cymru ynghylch UMCC

Tuesday 04-04-2017 - 15:13

Yn dilyn y cyhoeddiad y caiff Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd ei sefydlu maes o law, mae Pwyllgor Ymgyrch Iaith Gymraeg UCM Cymru wedi rhyddhau'r datganiad hwn.

Braint a phleser yw cael y cyfle i longyfarch Prifysgol Caerdydd ar eu penderfyniad traws-gampws i greu Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd.

Yn dilyn cynnig a roddwyd ger bron senedd myfyrwyr y brifysgol, pasiwyd y cynnig gyda sêl bendith 87% o seneddwyr o blaid sefydlu UMCC.

Bydd Caerdydd yn dilyn llwybr Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth ac Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor wrth sicrhau cynrychiolaeth gadarn a sefydlog i fyfyrwyr Cymraeg o fewn y Brifysgol.

Bydd UMCC yn gweithio'n ddiwyd dros y misoedd nesaf dan arweinyddiaeth Swyddog y Gymraeg presennol ac aelod o Bwyllgor Ymgyrch Iaith Gymraeg UCM Cymru, Osian Wyn Morgan, i sicrhau sefydliad teg a chytbwys a fydd yn cynrychioli pob siaradwr Cymraeg boed yn rhugl neu’n ddysgwyr.

Fel Pwyllgor Ymgyrch Iaith Gymraeg UCM Cymru, rydym yn edrych ymlaen at gydweithio ag UMCC wrth iddynt greu un undeb ganolog i gynrychioli myfyrwyr Cymraeg prifddinas Cymru a chynigwn bob cymorth iddynt ar eu taith.

Llongyfarchiadau ichi ac edrychwn ymlaen at gydweithio â chi drwy’r cyfnod aur newydd hwn yn hanes cynrychiolaeth myfyrwyr Cymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd.

Pwyllgor Ymgyrch Iaith Gymraeg UCM Cymru

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

More NUS connect Articles

More Articles...