Menu

Dadl yr Undeb Ewropeaidd - pam fod pleidlais myfyrywr mor bwysig

Thursday 19-05-2016 - 17:38

Cynhelwyd dadl ym Mhrifysgol De Cymru neithiwr gan UCM Cymru a Prifysgolion Cymru er mwyn trafod beth fyddai ‘Brexit’, neu adael Ewrop yn golygu i fyfyrwyr a phrifysgolion yng Nghymru.

Mae polau diweddar wedi awgrymu y bydd tua 80% o fyfyrwyr yn pleidleisio er mwyn aros yn yr Undeb Ewropeaidd ar 23 Mehefin, ond nid yw’n hollol glir beth fyddai gadael yn golygu i'r sector addysg yng Nghymru.

Roedd yna gyfle i'r gynulleidfa wrando ar y dadlau o’r ddau ochr (aros neu adael) ac roedd cymysg o gynrychiolwyr sy’n fyfyrwyr ac academyddion ar y panel. Cadeiriwyd y digwyddiad gan Tom Griffin, Prifysgol De Cymru a dyma oedd y panel;

 

Aros

  • Beth Button, Llywydd UCM Cymru
  • Yr Athro John Grattan, Is-ganghellor Dros Dro, Prifysgol Aberystwyth

 

Gadael

  • Yr Athro Kent Matthews, Athro Bancio a Chyllid, Prifysgol Caerdydd
  • Alex Moscovici – Cadeirydd Myfyrwyr Dros Brydain Caerdydd

 

Roedd gan bawb ar y panel bum munud i son am eu barnau nhw tuag at y refferendwm ac wedyn roedd y gynulleidfa yn rhydd i holi cwestiynau. Roedd y cwestiynau ar nifer o feysydd pwnc, megis hawliau fenywod os byddwn yn gadael Ewrop, a fyddai Llywodraeth y DU yn parhau i fuddsoddi yng Nghymru ar yr un lefel â Ewrop ac a fyddai’r effaith amser byr o ‘Brexit’ yn effeithio ar fyfyrwyr a gweithluoedd prifysgolion Cymru am byth.

 

 

Soniodd Beth Button, Llywydd UCM Cymru, am bwysigrwydd myfyrwyr yn cofrestru i bleidleisio erbyn 7 Mehefin, ac yn troi allan i bleidleisio ar 23 Mehefin.

 

Meddai hi ‘Mae rhaid i fyfyrwyr bleidleisio yn Refferendwm yr Undeb Ewropeaidd. Dim ond un cyfle sydd gennym i sicrhau y bydd Cymru yn gallu parhau i chwarae rôl yn Ewrop. Gallwch gofrestru i bleidleisio mewn mwy nag un lleoliad, felly os nad ydych chi’n gwybod ble fyddwch chi ar 23 Mehefin, mae croeso i chi gofrestru gartref, neu am eich cyfeiriad dros dro (prifysgol).’

 

Ewch yma er mwyn cofrestru i bleidleisio yn Refferendwm yr Undeb Ewropeaidd.

 

Os ydych chi eisiau gweld sut aeth y ddadl ar Twitter, dilynwch yr hashtag #EduDebate, neu ewch i’n Storify yma.

 

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

cenedlaethol beth button sgiliau cymunedol digidol Brexit ewrop undeb addysg Cymru myfyrwyr

More NUS connect Articles

More Articles...