Menu

Cyhoeddi’r ymgeiswyr am Lywydd a Dirprwy Lywydd UCM Cymru

Monday 20-02-2017 - 10:39
Candidatesannouncedcyconnect

Yng Nghynhadledd UCM Cymru 2017, bydd cynrychiolwyr yn ethol Llywydd a Dirprwy Lywydd nesaf UCM Cymru.

Mae’r Llywydd a’r Dirprwy Lywydd yn arwain mudiad y myfyrwyr yng Nghymru, ac yn cynrychioli myfyrwyr yn y cyfryngau a chyda llywodraeth.

Yr ymgeiswyr am Lywydd yw:

Yr ymgeiswyr am Ddirprwy Lywydd yw:

Mae eu manifestos llawn a’r rhestr enwebiadau ar gael yma.

Cofiwch, os byddwch yn dod i Gynhadledd UCM Cymru 2017, rhaid cofrestru ar-lein erbyn 5yh ddydd Llun 27 Chwefror 2017.

Rydym hefyd wedi cyhoeddi’r cynigion a gyflwynwyd.

Os hoffech gyflwyno gwelliant i unrhyw gynnig, ewch i Hafan Cynhadledd UCM Cymru a chyflwynwch eich gwelliant erbyn 5yh ddydd Gwener yma, 24 Chwefror 2017.

Mae’r bleidlais flaenoriaethu nawr ar agor hefyd, ac mae’n cau am 5yh ddydd Gwener yma, 24 Chwefror 2017.

Os bydd ganddoch unrhyw gwestiwn am Gynhadledd UCM Cymru, etholiadau, neu gynigion, cysylltwch â conference@nus-wales.org.uk.

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

More NUS connect Articles

More Articles...