Menu

Cyhoeddi enwau ymgeiswyr ar gyfer Swyddog Menywod UCM Cymru

Friday 01-04-2016 - 17:20
400x400 twitter wales women

Mae ymgeiswyr wedi cyflwyno eu manifestos ar gyfer y swydd Swyddog y Menywod UCM Cymru ac mae croeso gennym ni i gyhoeddi’r rhestr o bobl sy’n ymgeisio ar ei chyfer.

Mae’r Swyddog Menywod yn cynrychioli barn a buddiannau myfyrwragedd oll. Gan arwain ymgyrchoedd ar hawliau a chydraddoldeb menywod, bydd y Swyddog Menywod yn ysbrydoliaeth i eraill. Bydd yn gweithio gyda phwyllgorau menywod mewn undebau myfyrwyr i helpu gorfodi newid mewn colegau a phrifysgolion ledled y wlad.

Mae’r ymgeiswyr fel a ganlyn:

Charlotte Phelps – tudalen 1 & tudalen 2

Ellen Rose Jones – maniffesto

Midnight Ross - maniffesto

Cynhelir yr etholiad ar gyfer Swyddog Menywod UCM Cymru yn ystod Cynhadledd Menywod ar 29 Ebrill 2016. Lleolir hwn yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, Caerdydd.

Dyddiad cau cofrestru ar gyfer Cynadleddau Rhyddhad UCM Cymru fydd 5 o’r gloch Ddydd Llun 18 Ebrill. Bydd rhaid cofrestru os ydych chi eisiau dod, felly os nad ydych chi wedi, dyma’r ddolen i chi yma.

Categories:

NUS Wales, UCM Cymru

Related Tags :

More NUS connect Articles

More Articles...