Menu

Cyhoeddi Ennillwyr Gwobrau UCM Cymru 2016

Wednesday 16-03-2016 - 14:45
592x296 nus wales bl awards 2016

Cynhelwyd gwobrau blynyddyol UCM Cymru yr wythnos diwethaf, sef Gwobrau UCM Cymru 2016.

 

Mae’n ddathliad blynyddol o’r gwaith y mae undebau myfyrwyr ar draws Cymru yn eu gwneud, yn ogystal â’r holl swyddogion a staff. Mae’n gyfle i bobl ledled y mudiad gael eu hadnabod, ac hefyd i edrych yn ôl ar straeon ac llwyddiannau sydd wedi digwyedd dros y flwyddyn diwethaf.

 

 

 

Gwobr Undeb Myfyrwyr – Addysg Uwch

 • Ennillydd: Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe

 

Gwobr Undeb Myfyrwyr – Addysg Bellach

 • Ennillydd: Undeb Myfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai

 

Gwobr Undeb Myfyrwyr – Llai ac Arbenigol

 • Ennillydd: Urdd Myfyrwyr Glyndŵr

 

Gwobr Ymgyrchoedd

 • Ennillydd: Undeb Myfyrwyr Coleg Gwent
 • Ail: Undeb Myfyrwyr Prifysgol Bangor

 

Gwobr Menter

 • Ennillydd: Coleg y Cymoedd
 • Ail: Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd

 

Gwobr Cyfleoedd i Fyfyrwyr

 • Ennillydd: Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe
 • Ail: Undeb Myfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai


Gwobr Amrwyiaeth

 • Ennillydd: Undeb Myfyrwyr Coleg Gwent

 

Gwobr Addysg

 • Ennillydd: Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd

 

Gwobr Tîm Swyddogion y Flwyddyn

 • Ennillydd: Undeb Myfyrwyr Prifysgol Bangor

 

Gwobr Staff

 • Ennillydd: Urdd Myfyrwyr Glyndŵr
 • Ail: Undeb Myfyrwyr Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

 

Eleni, beirniaid y gwobrau oedd: Amanda Wilkinson, Cyfarwyddwr Prifysgolion Cymru a Luke Young, Rheolwr Polisi, Ymgyrchoedd ac Ymchwil Stonewall Cymru. Roedd Clare Roberts, Cyfarwyddwr Dwyieithrwydd ColegauCymru hefyd yn cynnig syniadau hefyd tuag at y broses dewis.

 

Roedd gan y panel i gyd bethau da i ddweud am yr holl enwebiadau a oedd yn cynnwys llawer o waith called ac amrywiaeth ar draws y mudiad yng Nghymru.

 

Dywedodd Luke Young:


“Mae’r enwebiadau hyn yn profi fod gan fyfyrwyr Cymru ddiddordeb mawr yn y ffordd y maent yn derbyn eu haddysg. Mae’n amlwg ei fod yn bwysig iddyn nhw gyfrannu at eu cymunedau ac ro’n i’n falch o weld gymaint o frwdfrydedd tuag at ymgyrchoedd fel LGBT, hunan-niwed a iechyd meddwl. Dangoswyd cryfder gan bob Undeb Myfyrwyr o ran gweithio tuag at well cymdeithas a gwell addysg ar bob campws ac ym mhob sefydliad addysgol; boed yn goleg neu brifysgol.”

 

“Ym mhob cais oedd y thema o weithio ar y cyd ac mae pob sefydliad wedi gwneud gwahaniaeth yn amlwg, hyd yn oed heb pot mawr o arian. Llongyfarchiadau mawr i’r ennillwyr a diolch i bawb a gymerodd ran. Mae’r gwaith sydd wedi cael ei wneud yn amlwg yn mynd i newid bywydau bob dydd i fyfyrwyr ledled Cymru.”

 

Dywedodd Beth Button, Llywydd UCM Cymru: “Mae’r cryfder ac ansawdd yr enwebiadau yn tystiolaeth o’r gwaith caled yr Undebau Myfyrwyr. Yr hyn sy’n cael ei amlinellu yw pa mor gwerthfawr ac eang yw’r gwaith yna ac yn sicr, pa mor bwysig yw mudiad y myfyrwyr yng Nghymru eleni.”

 

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

caerdydd myfyrwyr cymru Cymraeg myfyrwyr ucm Cymru gwobrau,

More NUS connect Articles

More Articles...