Menu

Cyhoeddi Cynigion ar gyfer Cynadleddau Rhyddhad UCM Cymru 2016

Friday 01-04-2016 - 15:24
All liberation together

Mae cynigion ar gyfer Cynadleddau Rhyddhad UCM Cymru 2016 wedi’u cyflwyno a dyma ni yn cyhoeddi nhw.

Cynigion yw’r hyn sy’n ffurfio polisi. Hebddyn nhw, ni fyddai’r ymgyrchoedd rhyddhad yn gallu dyfynnu o rywbeth cadarn, neu yn amlinellu yr hyn y maen nhw eisiau yn swyddogol.

Bydd ymgyrchoedd UCM Cymru i gyd (sef Ymgyrch Myfyrwyr Croenddu, Myfyrwyr ag Anableddau, Yr Iaith Gymraeg a Menywod) yn cwrdd yn ystod y Cynhadleddau Rhyddhad yng Ngholeg Caerdydd a Fro, Caerdydd rhwng 25-29 Ebrill 2016.

Mae gan bob un ymgyrch rhyddhad gyfrifoldeb tuag at eu gwaith ac yn ystod y cynhadleddau hyn, bydd cynrychiolwyr yn pleidleisio ar faterion amrywiol yn ogystal â nod yr ymgyrch. Caiff hyn ei wneud trwy drafod a dewis cynigion.

Gallwch ddarllen holl cynigion y cynadleddau rhyddhad yma:

Noder: ni dderbyniwyd unrhyw cynigion gan Ymgyrch Myfyrwyr ag Anableddau neu’r Iaith Gymraeg UCM Cymru.

O heddiw ymlaen, mae modd newid cynigion sydd eisoes wedi’u cyflwyno i Gynadleddau Rhyddhad UCM Cymru.

Pe fuasech chi eisiau newid cynnig sydd wedi’i gyflwyno eisoes, bydd angen i chi ddarllen a llenwi y pro-fforma hwn a’i gyflwyno erbyn dydd Gwener 8 Ebrill. Dylid anfon i conference@nus-wales.org.uk.

Dyddiad cau cofrestru ar gyfer Cynadleddau Rhyddhad UCM Cymru fydd 5 o’r gloch Ddydd Llun 18 Ebrill. Bydd rhaid cofrestru os ydych chi eisiau dod, felly os nad ydych chi wedi, dyma’r ddolen i chi yma.

Categories:

NUS Wales, UCM Cymru

Related Tags :

More NUS connect Articles

More Articles...