Menu

Cofrestru ar agor ar gyfer Cynadleddau Rhyddhad UCM Cymru 2016!

Wednesday 16-03-2016 - 12:08
Connect nus wales bilingual 300x300

Mae cofrestru wedi agor ar gyfer pum cynhadledd ryddhad UCM Cymru a fydd yn cael eu cynnal rhwng 25 – 29 Ebrill yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, Caerdydd.

 

Mae cynadleddau blynyddol yr ymgyrchoedd yn gyfle i fyfyrwyr sy’n uniaethu gyda’r ymgyrchoedd i ddod at ei gilydd i rwydweithio, i ethol arweinwyr eu hymgyrchoedd, i benderfynu safbwynt eu hymgyrchoedd ar amryw o faterion, ac i ymgymryd mewn gweithdai gwahanol.

 

Pwyswch ar y dolenni isod i gofrestru ar gyfer eich Cynhadledd Ryddhad chi. Mae gwybodaeth am leoliad, amseroedd, ac amodau mynychu’r cynadleddau ar gael ymhob un o’r dolenni. Mae angen i chi gofrestru erbyn Dydd Llun 18 Ebrill 2016.

 

 

Bydd enwebiadau ar gyfer Swyddog Menywod llawn amser yn cau am 5 o'r gloch ar ddydd Iau 24 Mawrth. Gallwch ddod o hyd i'r ffurflen enwebu yma.

 

Bydd etholiadau ar gyfer swyddogion rhyddhad, yn ogystal ag enwebiadau ar gyfer pwyllgorau a phrif swyddogion yr ymgyrchoedd ar agor wythnos cyn bob cynhadledd ac yn cau ar ddiwedd amser cinio ar y diwrnod.

 

Cofiwch, hefyd, os ydych yn dymuno cyflwyno cynnig o flaen eich cynhadledd rhyddhad, mae angen i chi ei anfon atom ni, naill ai trwy e-bost i conference@nus-wales.org.uk neu trwy’r post, i UCM Cymru, 2il Lawr, Adeiladau Cambrian, Sgwâr Mynydd Stiwart, Bae Caerdydd, CF10 5FL erbyn Dydd Iau 24 Mawrth 2016.

 

Cewch fwy o wybodaeth yn y pro forma hwn ac os oes gennych chi unrhyw gwestiynau pellach, mae croeso i chi gysylltu â James.Dunn@nus-wales.org.uk.

 

Categories:

Black, Disabled, LGBT, UCM Cymru, Women

Related Tags :

Cymru rhyddhad cynhadledd

More NUS connect Articles

More Articles...