Menu

Becky Ricketts yn cael ei hethol yn Llywydd UCM Cymru

Tuesday 03-03-2020 - 14:00

Bydd Becky, sy'n Llywydd y Grŵp yn UMyDDS ac yn Swyddog Menywod rhan-amser UCM Cymru, yn cychwyn yn ei rôl yn yr haf.

Etholwyd Becky Ricketts yn Llywydd UCM Cymru am y ddwy flynedd nesaf.

Bydd Becky, sydd ar hyn o bryd yn Llywydd Grŵp yn Undeb Myfyrwyr y Drindod Dewi Sant (UMyDDS), yn cychwyn ei chyfnod o ddwy flynedd yn haf 2020.

Mae’r llywydd etholedig hefyd yn Swyddog Menywod rhan-amser yn UCM Cymru, ac yn y gorffennol mae wedi gwasanaethu fel Llywydd Campws Caerfyrddin UMyDDS.

Graddiodd o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn 2017 gyda gradd mewn Addysg Gynradd, ac ers 2018 mae wedi bod yn swyddog sabothol llawn-amser yn UMyDDS.

Ar ôl ailagor yr etholiad ar gyfer y Llywyddiaeth yr wythnos ddiwethaf, llwyddodd tair ymgeisydd i gael yr enwebiadau angenrheidiol yng Nghynhadledd UCM Cymru.

Cynhaliwyd hystingau ymgeiswyr yn y Gynhadledd ddydd Iau, gyda'r pleidleisio'n digwydd dros y penwythnos.

Etholir Llywydd UCM Cymru gan gynrychiolwyr yng Nghynhadledd UCM Cymru. Mae cynrychiolwyr yn cael eu hethol i fynychu'r Gynhadledd gan undebau myfyrwyr sy'n aelodau o UCM yng Nghymru.

Pwyllgor Llywio Cymru’n cael ei Ethol

Mae canlyniad etholiad Pwyllgor Llywio Cymru hefyd wedi cael ei gyhoeddi.

Aelodau blwyddyn Pwyllgor Llywio Cymru fydd:

  • Grace Erica Hannaford (Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe)
  • Lisha Howen (Coleg Cambria)

Aelodau dwy flynedd Pwyllgor Llywio Cymru fydd:

  • Ellie Kidd (Coleg Cambria)
  • Janet Williams (Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd)

Bydd aelodau Pwyllgor Llywio newydd Cymru hefyd yn ymgymryd â'u rolau yn yr haf.

Meddai Llywydd Etholedig Cymru Becky Ricketts yn dilyn ei hetholiad:

"I’m delighted to have been elected to lead NUS Wales into the next two years, and I can’t wait to get to work engaging with students and apprentices all over Wales.

“The next two years will be crucial for our movement, with the outcome of Brexit still uncertain, post-16 education sector reforms ongoing, and Welsh Parliament elections fast approaching.

“I am determined to represent students on these issues and ensure funding that NUS Wales helped secure for mental health services for students is built upon.

“It’s a truly exciting time for our movement with the National Society of Apprentices now NUS members, and I’m looking forward to campaigning on the issues our apprentice members face.

“As NUS Wales’ Women’s Officer, it was a dream come true for me to stand alongside two outstanding candidates on an all-women shortlist. Ellie and Chloe were both capable and worthy candidates for the role and demonstrate the strength of women in the student movement in Wales.”

Meddai Llywydd UCM Cymru, Rob Simkins:

“Hoffwn longyfarch Becky ar ei hetholiad. Edrychaf ymlaen at weld sut mae hi'n parhau â gwaith UCM Cymru dros y ddwy flynedd nesaf; mae rhagolygon y bydd yn gyfnod cyffrous iawn i fudiad y myfyrwyr ledled y wlad.

“Bydd Becky yn Llywydd yn ystod etholiadau Senedd Cymru 2021, sy’n rhoi cyfle go iawn i roi blaenoriaethau myfyrwyr ar y map.

“Boed hynny’n ymladd am well gwasanaethau iechyd meddwl, yn ymgyrchu dros well amodau tai, neu'n lobïo am y fargen Brexit orau i fyfyrwyr yng Nghymru, rwy'n siŵr y bydd Becky yn eiriolwr gwych dros ein mudiad.

“Rwy’n falch o weld rhestr fer sydd ond yn cynnwys menywod i fy olynu, a hoffwn dalu teyrnged i Ellie a Chloe; mae’r ddwy ohonynt yn glod iddyn nhw eu hunain a’u sefydliadau. Mae gan y naill a’r llall gymaint i'w gynnig i fudiad y myfyrwyr.

“Mae hefyd yn wych gweld Pwyllgor Llywio Cymru llawn a fydd yn cynnig cyfeiriad cryf i UCM Cymru dros y blynyddoedd i ddod. Ar ôl rhai blynyddoedd anodd mae'n galonogol gweld bod diwygiadau i UCM yn caniatáu i ddemocratiaeth wirioneddol gynhwysol ffynnu.

“Gyda chanlyniad yr etholiadau hyn, mae’n amlwg bod mudiad y myfyrwyr yn gryfach nag erioed yng Nghymru.”

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

More NUS Connect Articles

More Articles...