Menu

Araith Beth Button yn ystod Diwrnod Cenedlaethol Pleidleiswyr Cymru

Friday 05-02-2016 - 17:35
Img 7418

Dyma araith Beth Button yn ystod digwydd Diwrnod Cenedlaethol Pleidleiswyr Cymru yn y Cynulliad.

Prynhawn Da – Beth Button ydw i, Llywydd UCM Cymru.

 

Dwi’n falch i fod yma y prynhawn ‘ma ac i fod yn rhan o #Cymru2016.

 

Ond yn bwysicach byth, dwi’n falch iawn i fod yn Lywydd UCM Cymru yn 2016.

 

Mae mudiad y myfyrywr yng Nghymru yn un wahanol – mae’n cynrychioli bobl o lefydd wahanol, bobl na fyddant yn debygol o bleidleisio ac rhai pobl ifanc 16 oed na fyddant yn gallu pleidleisio o gwbl.

 

Yn ystod f’hamser yn UCM Cymru, dwi wedi cael llond bol o glywed fod myfyrywr a phobl ifanc ddim eisiau pleidleisio ac nad oes ganddyn nhw diddordeb mewn gwleidyddiaeth.

 

Nid hwnna’r rheswm pam nad ydynt yn pleidleisio

 

Dwi wedi gweld rhywbeth sy’n wahanol iawn i ddatgysylltiad.

 

Mae myfyrwyr wedi trafod materion bwsyig fel ffoaduriaid.

 

Mae myfyrwyr wedi ffeindio eu llais.

 

Maen nhw’n yn poeni am pethau amgylcheddol.

 

Maen nhw’n poeni am eu cymunedau, lle bynnag maen nhw.

 

Diolch i addysg, mae pobl yn dod gyda’n gilydd i wneud wahaniaeth ac mae hwnna’n hawdd i’w gweld ar gampysau a cholegau, lle fod digon o ddadl a thrafod yn digwydd y tu ôl i’r dosbarth.

 

Ond nid wastad i’r blwch pleidleisio.

 

Felly pam fod gymaint o fyfyrwyr beidio â phleidleisio?

 

Ni fydd myfyrwyr yn ei wneud jyst oherwydd bod rhaid iddynt.

 

Wnawn ni bleidleisio os ydym yn rhan o’r broses democratig – dyna fel democratiaeth yn gweithio.

 

A felly mae rhaid i wleidyddion wybod bod pleidleisiau myfyrwyr yn cyfrif.

 

Mae rhaid i ddemocrtiaeth fod yn hawdd ei ddeall ac mae rhaid cydnabod y sialensau sydd gan bobl ifanc. Mae gwleidyddion yn edrych fel ni, yn swnio fel ni ac mae rhaid adlewyrchu hyn yn y cynulliad.

 

Gorau oll, gyda mudiad mor amyrwiol ac wahanol fel un ni, mae rhaid i bartion siarad â myfyrywr yn uniongyrchol; i ni a gyda ni.

 

Nid oes ond un blwch i dicio, un mater i drafod neu un beth i wneud.

 

Mae angen i fyfyrwyr fod yn rhan o’r broses ac yn datblygu cynnig i bobl ifanc sy’n seiliedig ar barnau pawb.

 

 

Ac os nad ydyn nhw, ni fyddan nhw’n gallu dweud ein bod ni’n “disengaged” oherwydd mai’r system sydd ddim yn gweithio ac nid ein pleidlais ni.

 

Felly rydym yn gofyn i wleidyddion o bartion i ddod â chynnig i fyfyrwyr a phobl ifanc i gyd – un sy’n gwerthfawrogi ein llais ni ac yn cyndnabod yr hyn sydd gennym i'w ddweud. Nid yn unig o ran arian, ond cymdeithas ar y cyfan.

 

(Ond rydym hefyd yn gwybod bod y rhwystr mwyaf i ymgysylltiad myfyrwyr yw system nad yw’n gweithio er eu lles nhw)

 

Felly, dros yr wythnosau sy’n dod, dwi’n bwriadu parhau i weithio’n galed iawn er lles myfyrwyr Cymru a deall sut mae’r Cynulliad wedi newid bywydau, ar y cyd ag Undebau Myfyrwyr.

 

Byddem yn ymgyrchu er mwyn sicrhau bod myfyrwyr wedi cofrestru i bleidleisio ac yn mynd at yr orsaf pleidleisio ar 5 Mai.

 

Mae’r nifer o bobl ifanc sy’n diddori mewn y fath pethau wedi bod yn cynyddu ers i Refferendwm yr Alban, diolch i’r Etholiad Genedlaethol ac dwi eisiau defnyddio hwn fel rhywbeth y gallwn ni efelychu arno. Dwi eisiau sicrhau bod Etholiad y Cynulliad Cenedlaethol yn un mawr.

 

Byddaf yn gorffen fel Llywydd UCM Cymru cyn bo hir ac ym mis Gorffennaf, dwi eisiau edrych yn ôl a bod yn falch o etholiad a wnaeth wahaniaeth mawr i boblogaeth amyrwiol ac effeithiol sydd gan Gymru.

 

Dwi eisiau i bobl ifanc cael eu llais eu clywed mwy nag erioed.

 

A dyna beth fydd yn digwydd os ydych yn gwneud y cam cyntaf a gwneud gwahaniaeth i Gymru gyfan.

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

pleidleisio Cymru myfyrwyr addysg,

More NUS connect Articles

More Articles...