Menu

Ai chi yw Llywydd neu Ddirprwy Lywydd nesaf UCM Cymru?

Wednesday 11-01-2017 - 10:58
Llandudno  terry kearney  creative commons

Mae enwebiadau ar agor ar gyfer Llywydd a Dirprwy Lywydd UCM Cymru a gaiff hethol yn ystod Cynhadledd UCM Cymru 2017.

Un o’r prif ffyrdd y mae aelodau UCM Cymru yn llywio gwaith ein mudiad yw trwy ethol ein harweinwyr.

Caiff nifer o swyddi eu hethol yn ystod Cynhadledd UCM Cymru 2017. Mae dwy o’r rhain yn llawn-amser, a’r gweddill yn rhai rhan-amser, gwirfoddol.

Mae enwebiadau nawr ar agor ar gyfer y swyddi llawn-amser hyn ac mae gofyn i chi gyflwyno’ch enwebiad cyn Dydd Gwener 10 Chwefror 2017 ar yr hwyraf.

Mae cael eich ethol fel un o swyddogion UCM Cymru yn gyfle ardderchog i chwarae rhan bwysig ym mudiad myfyrwyr Cymru ac yn brofiad gwych o ran eich datblygiad personol a phrofesiynol.

Mae gofyn ichi gyflwyno enwebiad ar-lein er mwyn bod yn ymgeisydd. Rhaid cwblhau’ch enwebiad erbyn Dydd Gwener 10 Chwefror 2017.

Caiff y swyddi llawn-amser canlynol eu hethol yn ystod Cynhadledd UCM Cymru 2017:

  • Llywydd UCM Cymru
  • Dirprwy Lywydd UCM Cymru

Cliciwch yma i enwebu’ch hun am un o’r swyddi hyn. Cofiwch bod angen cwblhau eich enwebiad erbyn Dydd Gwener 10 Chwefror 2017 fan pellaf.

Nodwch y bydd enwebiadau’n agor ar gyfer y swyddi rhan-amser, gwirfoddol wythnos cyn y Gynhadledd.

Os bydd gennych unrhyw gwestiwn am redeg i fod yn un o swyddogion UCM Cymru neu ynghylch Cynhadledd UCM Cymru 2017, e-bostiwch conference@nus-wales.org.uk

Llun y clawr © Terry Kearney / Creative Commons

 

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

enwebiad,UCM Cymru,cynhadledd,llywydd,democratiaeth

More NUS connect Articles

More Articles...