Menu

5 peth rydym wedi’u dysgu yn ystod Cynadleddau Rhyddhad UCM Cymru 2016

Friday 29-04-2016 - 13:13

Drwy gydol yr wythnos hon, mae myfyrwyr o ledled Cymru wedi bod yn dod at ei gilydd yng Nghaerdydd ar gyfer cynadleddau blynyddol pum ymgyrch ryddhad UCM Cymru. Dyma rhai pethau rydym wedi’u dysgu ar hyd yr wythnos…

Cynhadledd Myfyrwyr Croenddu UCM Cymru

Bu farw 17 o bobl tra yn y ddalfa yn y DG y llynedd.

Sefydlwyd ymgyrch United Families and Friends ym 1997. Yn wreiddiol, roedd yr ymgyrch yn rhwydwaith o deuluoedd Duon ond mae nawr yn cynnwys teuluoedd pobl o nifer o ethnigrwyddau gwahanol sydd wedi marw tra yn y ddalfa. Daeth Stephanie Lightfoot-Bennett i gymryd rhan mewn sesiwn ford gron gydag aelodau Ymgyrch Myfyrwyr Croenddu UCM Cymru ddydd Llun. Bu farw brawd Stephanie, Leon Patterson, tra yn y ddalfa ym 1992.

Cynhadledd Myfyrwyr ag Anableddau UCM Cymru

Mae’r nifer o fyfyrwyr sy’n profi problemau iechyd y meddwl wedi codi.

Yn 2010, dywedodd 6.7% o fyfyrwyr yr oeddent wedi profi problemau iechyd y meddwl. Erbyn y llynedd, atebodd 80% o fyfyrwyr adroddiad gan UCM gan ddweud eu bod wedi profi problemau o’r fath. Penderfynodd Cynhadledd Myfyrwyr ag Anableddau UCM Cymru i gynghori pwyllgor nesaf yr Ymgyrch Myfyrwyr ag Anableddau i gyflwyno polisi newydd ar sut gellir cefnogi myfyrwyr o’r fath.

Cynhadledd LHDT+ UCM Cymru

Mae Cymru dal heb Glinic Hunaniaeth Rhywedd.

Mewn gwirionedd, Cymru yw unig ran y DG sydd heb glinic. Mae hynny’n golygu fod yn rhaid i bobl draws yng Nghymru deithio i Lundain. Yn ei maniffesto ar gyfer etholiad y Cynulliad Cenedlaethol, mae UCM Cymru wedi galw ar Lywodraeth nesaf Cymru i archwilio’r syniad o agor un. Mae hynny’n rhywbeth mae’r elusen LHDT+ Stonewall Cymru wedi galw am hefyd.

Cynhadledd yr Iaith Gymraeg UCM Cymru

Aeth Gwlad y Basg o fod â 5% o athrawon yn gallu addysgu’n ddwyieithog i 85% o fewn blynyddoedd.

Daeth Claire Roberts, Cyfarwyddwr Dwyieithrwydd yng NgholegauCymru, y cordd sy’n cynrychioli’r sector Addysg Bellach yng Nghymru, i Gynhadledd Iaith Gymraeg UCM Cymru. Ynddi, bu’n trafod sut mae darpariaeth yn y Gymraeg yn datblygu ar draws Cymru a rhannodd ei gobaith y bydd yr Ymgyrch yn weithredol o ran ei thyfu

Cynhadledd Menywod UCM Cymru

Y Cynulliad Cenedlaethol oedd un o seneddau cyntaf y byd i fod yn gyfartal o ran rhywedd.

Ond mae ymchwil gan y Gymdeithas Newid Etholiadol yn awgrymu fod cynrychiolaeth menywod yn y Cynulliad yn debygol o aros yn ei hunfan yn yr etholiad ddydd Iau nesaf. Dywedodd Yr Athro Laura McAllister: “without a renewed commitment [to women’s representation] from political parties, Wales will become another mid-table nation in the global gender equality league”. Ddydd Iau 5 Mai yw ein cyfle i ddweud ein dweud. Cewch wybod ble mae eich gorsaf bleidleisio agosaf ar bleibleidleisio.cymru.

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

More NUS connect Articles

More Articles...