Login

  • SU Directory
  • Trading
  • NUS Extra

UCM Cymru

Cynigion ar agor ar gyfer Cynadleddau Rhyddhad UCM Cymru

Tue 13 Jan 2015

Mae UCM Cymru wedi agor cynigion ar gyfer ei Chynadleddau Rhyddhad fydd yn digwydd yn ystod wythnos 2-6 Mawrth 2015.

 
Enwebiadau Gwobrau UCM 2015 yn agor

Thu 08 Jan 2015

Mae'r enwebiadau wedi agor ar gyfer Gwobrau UCM 2015! Am y pumed flwyddyn, rydym yn dathlu'r gorau o blith myfyrwyr, staff ac undebau Cymru.

 
Allech chi fod yn Swyddog Menywod nesaf UCM Cymru?

Wed 07 Jan 2015

Mae enwebiadau nawr ar agor ar gyfer Swyddog Menywod UCM Cymru. Mae hon yn swydd gyflogedig lawn-amser ac mae'n agored i unrhyw un sy'n hunan-ddiffinio fel myfyrwraig.

 
UCM Cymru'n agor cofrestru ar gyfer Cynhadledd 2015

Tue 06 Jan 2015

Cynhelir Cynhadledd UCM Cymru eleni ar ddydd Mercher a dydd Iau 11-12 Mawrth 2015 yng Ngwesty'r Metropole yn Llandrindod.

 
Gosodwch ein hagenda: cynigion yn agor ar gyfer Cynhadledd UCM Cymru 2015

Mon 05 Jan 2015

Cynigion yw'r deunydd crai ar gyfer polisiau. Drwy gyflyno cynnig, mae eich undeb myfyrwyr yn gosod agenda UCM Cymru.

 
Allech chi fod yn Llywydd neu Ddirprwy Lywydd nesaf UCM Cymru?

Mon 05 Jan 2015

Os ydych chi'n credu y gallech chi wneud hyn, ond eich bod yn ansicr ynglyn â beth fyddai'r rôl y ei olygu, yna darllennwch ymlaen. Dyma'ch canllawiau.

 
'Draen dawn' o fyfyrwyr i Loegr os na fydd addewid tebyg i ôl-raddedigion

Tue 09 Dec 2014

Gallai Cymru wynebu dylifiad dawn o fyfyrwyr i Loegr os nad yw Cymru'n ymrwymo i addewid tebyg am gyllid a gyhoeddwyd yn natganiad yr hydref yr wythnos ddiwethaf. Dyna rybudd Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr Cymru.

 
Myfyrwyr yn galw am estyniad o'r hen gofrestr etholiadol a phleidleisiau yn 16

Thu 11 Dec 2014

Mae UCM Cymru wedi mynegi pryderon ynglyn â sut mae'r system bleidleisio bresennol yn annog myfyrwyr a phobl ifanc i fynd ati i bleidleisio fis Mai nesaf, ac eto yn etholiadau Cymru yn 2016.

 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Last


Beth Button ydw i, Llywydd UCM Cymru ar gyfer 2014-15. Rwyf yn cynrychioli buddiannau dros 320,000 o fyfyrwyr sy'n aelodau o undebau myfyrwyr mewn 23 o golegau a phrifysgolion.  Diben yr adran hon yw helpu'r aelodau hyn i ddod i wybod mwy am y newyddion diweddaraf a’r digwyddiadau sy'n berthnasol iddynt hwy.

Oychmygwch Addysg

Mae addysg ar gyfer pobl dros 16 oed yng Nghymru angen help. ‘Rydym yn credu fod myfrywyr ein gwlad yn cael gwell bargen na’r rheiny sydd dros y ffin yn Lloegr. Ond ‘rydym eisiau iddynt i gael bargen gwell fyth. Dyna pam ein bod ni’n arwain y darn o waith hir-dymor hwn i Ddychmygu Addysg.

Darllen mwy

Sylwadau Diweddar