Login

  • SU Directory
  • Trading
  • NUS Extra

UCM Cymru

'Draen dawn' o fyfyrwyr i Loegr os na fydd addewid tebyg i ôl-raddedigion

Tue 09 Dec 2014

Gallai Cymru wynebu dylifiad dawn o fyfyrwyr i Loegr os nad yw Cymru'n ymrwymo i addewid tebyg am gyllid a gyhoeddwyd yn natganiad yr hydref yr wythnos ddiwethaf. Dyna rybudd Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr Cymru.

 
Myfyrwyr yn galw am estyniad o'r hen gofrestr etholiadol a phleidleisiau yn 16

Thu 11 Dec 2014

Mae UCM Cymru wedi mynegi pryderon ynglyn â sut mae'r system bleidleisio bresennol yn annog myfyrwyr a phobl ifanc i fynd ati i bleidleisio fis Mai nesaf, ac eto yn etholiadau Cymru yn 2016.

 
Sut dylai cyllid myfyrwyr a ffioedd dysgu gael eu cyllido?

Thu 27 Nov 2014

Rhaid i adolygiad sylfaenol o gyllid myfyrwyr a ffioedd dysgu yng Nghymru beidio â gwingo rhag archwilio meysydd dadleuol - ac mae gan fyfyrwyr gyfle unigryw i gynnig gweledigaeth ddewr o sut ddylai'r system weithio.

 
Ymateb UCM Cymru i benderfyniad UKVI ar Brifysgol Glyndwr

Mon 24 Nov 2014

Mae Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru wedi croesawu penderfyniad y Swyddfa Gartref i adfer trwydded Haen 4 Prifysgol Glyndwr sy'n codi'r gwaharddiad ar recriwtio myfyrwyr rhyngwladol.

 
Rhaid i fyfyrwyr fod yn flaenoriaeth yn nyfodol Glyndwr

Fri 21 Nov 2014

Mae arweinwyr myfyrwyr wedi annog gwleidyddion a llunwyr penderfyniadau i lynu at y weledigaeth sydd wedi ei chanoli ar fyfyrwyr ar gyfer dyfodol addysg bellach ac uwch yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

 
Dylai pleidleisiau i bobl 16 ac 17 oed ar bwerau treth incwm 'fod yn gam cyntaf yn unig' i ddiwygiad

Mon 17 Nov 2014

Mae UCM Cymru yn galw ar Lywodraeth y DU a Chymru i gydweithio i ymestyn y bleidlais i bobl 16 ac 17 oed ym mhob etholiad

 
Canlyniadau etholiadau Cynhadledd Maes 2014

Fri 14 Nov 2014

Llongyfarchiadau i Siôn Davies, Carmen Ria Smith a Robiu Salisu, a gafodd eu hethol i BGC UCM Cymru gan gynrychiolwyr yn y Gynhadledd Maes ddoe.

 
Mae enwebiadau ar gyfer PGC UCM Cymru ar agor

Thu 06 Nov 2014

Ydych chi eisiau cynrychioli myfyrwyr ar draws Cymru a chael mynegi'ch barn ar agweddau allweddol o waith UCM Cymru trwy gydol y flwyddyn? Dyma sut y gallwch chi.

 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Last


Beth Button ydw i, Llywydd UCM Cymru ar gyfer 2014-15. Rwyf yn cynrychioli buddiannau dros 320,000 o fyfyrwyr sy'n aelodau o undebau myfyrwyr mewn 23 o golegau a phrifysgolion.  Diben yr adran hon yw helpu'r aelodau hyn i ddod i wybod mwy am y newyddion diweddaraf a’r digwyddiadau sy'n berthnasol iddynt hwy.

Oychmygwch Addysg

Mae addysg ar gyfer pobl dros 16 oed yng Nghymru angen help. ‘Rydym yn credu fod myfrywyr ein gwlad yn cael gwell bargen na’r rheiny sydd dros y ffin yn Lloegr. Ond ‘rydym eisiau iddynt i gael bargen gwell fyth. Dyna pam ein bod ni’n arwain y darn o waith hir-dymor hwn i Ddychmygu Addysg.

Darllen mwy

Sylwadau Diweddar