Login

  • SU Directory
  • Trading
  • NUS Extra

UCM Cymru

Rhybudd Dirprwy Lywydd UCM Cymru fod 'pobl ifanc wedi eu datgysylltu o wleidyddiaeth ddatganoledig'

Mon 30 Mar 2015

Gyda thoc dros flwyddyn tan etholiad y Cynulliad Cenedlaethol, mae Dirprwy Lywydd UCM Cymru Ebbi Ferguson wedi rhybuddio fod pobl ifanc yng Nghymru wedi eu datgysylltu o wleidyddiaeth ddatganoledig.

 
Beth Button ac Ebbi Ferguson wedi cael eu hail-ethol

Thu 12 Mar 2015

Ar ddiwrnod cyntaf Cynhadledd UCM Cymru 2015 yn Llandrindod, cafodd Llywydd a Dirprwy Lywydd presennol UCM Cymru, Beth Button ac Ebbi Ferguson, eu hail-ethol am ail dymor yn eu swyddi.

 
Mae pethau wedi tawelu ar ôl Cynhadledd UCM Cymru 2015!

Fri 20 Mar 2015

Nawr fod pethau wedi setlo rywfaint ar ôl Cynhadledd UCM Cymru yn Llandrindod yr wythnos ddiwethaf, dyma’r newyddion o’r ail ac olaf ddiwrnod yn ein cyfarfod blynyddol.

 
#CofrestraCyfaill

Thu 19 Mar 2015

Fwy na thebyg, ar ôl ymdrech fawr #PleidlaisYGenhedlaeth ar Ddiwrnod Cenedlaethol Cofrestru i Bleidleisio, bydd llawer ohonoch yn barod i gael dweud eich dweud yn yr Etholiad Cyffredinol fis Mai. Ond mae rhai ar ôl, ac mae angen dy help di i’w cofrestru. #CofrestraCyfaill

 
Ymgeiswyr Canol Caerdydd yn ateb cwestiynau myfyrwyr

Wed 18 Mar 2015

Ymunodd ymgeiswyr seneddol y chwe phrif blaid â ni mewn hustyngau ar Twitter y prynhawn yma fel rhan o fenter ‘Holi’r ASau’ UCM.

 
Swyddogion Ymgyrchoedd Rhyddhad UCM Cymru ar gyfer 2015/16 wedi eu hethol

Mon 09 Mar 2015

Yr wythnos ddiwethaf, cynhaliodd UCM Cymru gynadleddau ei phum ymgyrch ryddhad. Trwy gydol yr wythnos, bu myfyrwyr yn cymryd rhan mewn gweithdai, yn clywed gan siaradwyr ysbrydoledig, yn dadlau polisi, ac yn ethol eu harweinwyr ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd.

 
Swyddog Menywod UCM Cymru Rosie Inman wedi ei hail-ethol

Fri 06 Mar 2015

Yng Nghynhadledd Menywod UCM Cymru ym Merthyr Tydfil, cafodd y Swyddog Menywod bresennol Rosie Inman ei hail-ethol am ail ac olaf dymor yn y swydd.

 
Ymgyrch LHDT+ UCM Cymru wedi ethol arweinwyr newydd ar gyfer 2015/16

Thu 05 Mar 2015

Yng Nghynhadledd LHDT+ UCM Cymru, daeth cynrychiolwyr o ledled Cymru at ei gilydd i drafod materion o bwys i’w hymgyrch, ac i ethol nifer o swyddogion etholedig ar gyfer 2015/16.

 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Last


Beth Button ydw i, Llywydd UCM Cymru ar gyfer 2014-15. Rwyf yn cynrychioli buddiannau dros 320,000 o fyfyrwyr sy'n aelodau o undebau myfyrwyr mewn 23 o golegau a phrifysgolion.  Diben yr adran hon yw helpu'r aelodau hyn i ddod i wybod mwy am y newyddion diweddaraf a’r digwyddiadau sy'n berthnasol iddynt hwy.

Oychmygwch Addysg

Mae addysg ar gyfer pobl dros 16 oed yng Nghymru angen help. ‘Rydym yn credu fod myfrywyr ein gwlad yn cael gwell bargen na’r rheiny sydd dros y ffin yn Lloegr. Ond ‘rydym eisiau iddynt i gael bargen gwell fyth. Dyna pam ein bod ni’n arwain y darn o waith hir-dymor hwn i Ddychmygu Addysg.

Darllen mwy

Sylwadau Diweddar