Login

  • SU Directory
  • Trading
  • NUS Extra

UCM Cymru

Dwy ymgeisydd ar gyfer Swyddog Menywod UCM Cymru

Mon 14 Apr 2014

Mae cystadleuaeth ar gyfer rôl Swyddog Menywod UCM Cymru eleni. Bydd dwy ymgeisydd yn cystadlu am bleidleisiau ar ddydd Gwener 2 Mai: Lorraine Bainbridge a Rosie Inman.

 
Gosodwch yr agenda ar gyfer eich ymgyrch ryddhad UCM Cymru

Thu 03 Apr 2014

Mae pob un o bum ymgyrch ryddhad UCMC yn agor ar gyfer cyflwyno cynigion o heddiw ymlaen.

 
Enwebiadau’n agor ar gyfer swyddogion rhyddhad UCM Cymru

Mon 31 Mar 2014

Mae enwebiadau’n agor heddiw ar gyfer pedair o swyddi rhyddhad UCM Cymru.Mae’r swyddi yn yr ymgyrchoedd canlynol nawr ar agor: Myfyrwyr Croenddu, LHDT, Myfyrwyr ag Anableddau a’r Iaith Gymraeg.

 
UCM Cymru yn agor enwebiadau ar gyfer eu cynadleddau rhyddhad

Fri 28 Mar 2014

Cyfnod cofrestru ar gyfer pum cynadledd ymgyrchoedd rhyddhad UCM Cymru yn dechrau heddiw Gall fyfyrwyr sy'n hunan ddiffinio i unrhyw gategori isod gofrestru i fynychu. Bydd y cyfnod cofrestru'n cau ar ddydd Iau 17 Ebrill am 5yh.

 
Cynigion yng Nghynhadledd UCM Cymru 2014

Thu 27 Mar 2014

Ar ail ddiwrnod Cynhadledd UCM Cymru yng Nghaerdydd, pleidleisiodd cynrychiolwyr ar 13 o gynigion a gyflwynwyd gan fyfyrwyr yng Nghymru

 
Gwobrau UCM Cymru: Yr enillwyr

Wed 26 Mar 2014

Anfonwyd mwy na 90 enwebiad o ledled y wlad. Mae ein tîm o feirniaid annibynnol wedi dewis goreuon symudiad y myfyrwyr yng Nghymru. Mas o 90 enwebiad a mwy, dyma enillwyr Gwobrau UCM Cymru eleni.

 
Cynhadledd UCM Cymru yn cychwyn ym Mae Caerdydd

Wed 26 Mar 2014

Mae Cynhadledd UCM Cymru yn dechrau bore yma ym Mae Caerdydd. Cynhelir y Gynhadledd yn adeilad hanesyddol y Pierhead wrth i’r sefydliad ddathlu 40 blynedd o weithio dros fyfyrwyr.

 
Deugain mlynedd o UCM Cymru

Mon 24 Mar 2014

Ddeugain mlynedd yn ôl, ‘roedd myfyrwyr yng Nghymru’n gweld fod datganoli ar y gorwel. Araith sydyn yn Gymraeg yn y Gynhadledd Genedlaethol, pleidlais ar sail codi dwylo, a daeth Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru i fodolaeth - hynny 26 mlynedd cyn sefydlu’r Cynulliad Cenedlaethol. Heddiw, fel yn 1974, mae UCM Cymru’n llais sy’n arwain y ffordd, llais myfyrwyr, mewn llunio’r agenda cenedlaethol.

 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Last


Stephanie Lloyd ydw i, Llywydd UCM Cymru ar gyfer 2012-13.  'Rwyf yn cynrychioli buddiannau dros 320,000 o fyfyrwyr sy'n aelodau o undebau myfyrwyr mewn 26 o golegau a phrifysgolion.  Diben yr adran hon yw helpu'r aelodau hyn i ganfod y newyddion diweddaraf, digwyddiadau a.y.b. sy'n berthnasol iddynt hwy.

Oychmygwch Addysg

Mae addysg ar gyfer pobl dros 16 oed yng Nghymru angen help. ‘Rydym yn credu fod myfrywyr ein gwlad yn cael gwell bargen na’r rheiny sydd dros y ffin yn Lloegr. Ond ‘rydym eisiau iddynt i gael bargen gwell fyth. Dyna pam ein bod ni’n arwain y darn o waith hir-dymor hwn i Ddychmygu Addysg.

Darllen mwy

Sylwadau Diweddar