Login

  • SU Directory
  • Trading
  • NUS Extra

UCM Cymru

UCM Cymru yn galw am ‘Gytundeb newydd i Gymru’ gyda manifesto etholiad cyffredinol

Fri 10 Oct 2014

Dyma'n cyfle ni i ddylanwadu ar bolisïau Llywodraeth nesaf y DU trwy godi'n lleisiau a galw am gytundeb newydd i genhedlaeth nesaf Cymru.

 
UCM Cymru'n ennill ar gynlluniau gofal plant a thrafnidiaeth yng nghyllideb Llywodraeth Cymru

Wed 01 Oct 2014

Mae UCM Cymru'n croesawu'r cynlluniau newydd ar gyfer gofal plant a thrafnidiaeth i fyfyrwyr yng nghyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru.

 
Myfyrwyr yn dathlu wrth i Lywodraeth Cymru ailfeddwl ei phenderfyniad ar ddyfodol cronfa galedi

Fri 12 Sep 2014

Mae myfyrwyr yn dathlu heddiw wrth i Lywodraeth Cymru gadarnhau bod cronfa galedi a gafodd ei dileu ganddi fis diwethaf yn cael ei ailsefydlu am y flwyddyn academaidd newydd.

 
Myfyrwyr yn synnu ar doriad Llywodraeth Cymru i gronfa argyfwng prifysgolion

Fri 22 Aug 2014

Mae myfyrwyr ledled Cymru wedi dweud eu bod nhw wedi'u synnu ac yn poeni am ddilead cronfa argyfwng Llywodraeth Cymru i brifysgolion.

 
UCM Cymru yn cydweithio ag Urdd Glyndwr i gynorthwyo myfyrwyr

Fri 27 Jun 2014

Mae UCM Cymru yn cydweithio ag Urdd Myfyrwyr Glyndwr wedi'r cyhoeddiad ei bod wedi colli'r hawl i noddi myfyrwyr o dramor.

 
Cynhadledd Partneriaeth i Gymru 2014

Thu 05 Jun 2014

Sut allwn ni wireddu’r cysyniad o bartneriaeth rhwng myfyrwyr, undebau myfyrwyr a phrifysgolion?

 
Mae’n Hen Bryd: lansio adroddiad ymchwil i brofiadau myfyrwyr rhan-amser

Tue 03 Jun 2014

Mae astudio rhan-amser yn hanfodol i ddatblygu sgiliau a chreu cyfleoedd addysg yng Nghymru, yn ôl adroddiad ymchwil a lansiwyd heddiw gan UCM Cymru a’r Brifysgol Agored yng Nghymru

 
Datganiad ar Fesur Addysg Uwch (Cymru)

Thu 22 May 2014

“Mesur Addysg Uwch yw’r cam cywir tuag at warchod buddsoddiad cyhoeddus a’r rôl sylfaenol sydd gan addysg uwch yng nghyfiawnder cymdeithasol”

 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Last


Beth Button ydw i, Llywydd UCM Cymru ar gyfer 2014-15. Rwyf yn cynrychioli buddiannau dros 320,000 o fyfyrwyr sy'n aelodau o undebau myfyrwyr mewn 23 o golegau a phrifysgolion.  Diben yr adran hon yw helpu'r aelodau hyn i ddod i wybod mwy am y newyddion diweddaraf a’r digwyddiadau sy'n berthnasol iddynt hwy.

Oychmygwch Addysg

Mae addysg ar gyfer pobl dros 16 oed yng Nghymru angen help. ‘Rydym yn credu fod myfrywyr ein gwlad yn cael gwell bargen na’r rheiny sydd dros y ffin yn Lloegr. Ond ‘rydym eisiau iddynt i gael bargen gwell fyth. Dyna pam ein bod ni’n arwain y darn o waith hir-dymor hwn i Ddychmygu Addysg.

Darllen mwy

Sylwadau Diweddar