Login

  • SU Directory
  • Trading
  • NUS Extra

UCM Cymru

Myfyrwyr yn dathlu wrth i Lywodraeth Cymru ailfeddwl ei phenderfyniad ar ddyfodol cronfa galedi

Fri 12 Sep 2014

Mae myfyrwyr yn dathlu heddiw wrth i Lywodraeth Cymru gadarnhau bod cronfa galedi a gafodd ei dileu ganddi fis diwethaf yn cael ei ailsefydlu am y flwyddyn academaidd newydd.

 
Myfyrwyr yn synnu ar doriad Llywodraeth Cymru i gronfa argyfwng prifysgolion

Fri 22 Aug 2014

Mae myfyrwyr ledled Cymru wedi dweud eu bod nhw wedi'u synnu ac yn poeni am ddilead cronfa argyfwng Llywodraeth Cymru i brifysgolion.

 
UCM Cymru yn cydweithio ag Urdd Glyndwr i gynorthwyo myfyrwyr

Fri 27 Jun 2014

Mae UCM Cymru yn cydweithio ag Urdd Myfyrwyr Glyndwr wedi'r cyhoeddiad ei bod wedi colli'r hawl i noddi myfyrwyr o dramor.

 
Cynhadledd Partneriaeth i Gymru 2014

Thu 05 Jun 2014

Sut allwn ni wireddu’r cysyniad o bartneriaeth rhwng myfyrwyr, undebau myfyrwyr a phrifysgolion?

 
Mae’n Hen Bryd: lansio adroddiad ymchwil i brofiadau myfyrwyr rhan-amser

Tue 03 Jun 2014

Mae astudio rhan-amser yn hanfodol i ddatblygu sgiliau a chreu cyfleoedd addysg yng Nghymru, yn ôl adroddiad ymchwil a lansiwyd heddiw gan UCM Cymru a’r Brifysgol Agored yng Nghymru

 
Datganiad ar Fesur Addysg Uwch (Cymru)

Thu 22 May 2014

“Mesur Addysg Uwch yw’r cam cywir tuag at warchod buddsoddiad cyhoeddus a’r rôl sylfaenol sydd gan addysg uwch yng nghyfiawnder cymdeithasol”

 
Ethol Rosie Inman yn Swyddog y Menywod UCM Cymru ar gyfer 2014/15

Fri 02 May 2014

Etholwyd Rosie Inman fel Swyddog Menywod newydd UCM Cymru. Bydd Rosie, sydd yn Swyddog y Menywod llawn amser yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe ar hyn o bryd, yn dechrau ei swydd ym mis Gorffennaf.

 
Ail-ethol Swyddog yr Iaith Gymraeg am ail dymor

Thu 01 May 2014

Bydd ymgyrch Iaith Gymraeg UCM Cymru yn cael ei harwain gan Jacob Ellis y flwyddyn nesaf.

 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Last


Stephanie Lloyd ydw i, Llywydd UCM Cymru ar gyfer 2012-13.  'Rwyf yn cynrychioli buddiannau dros 320,000 o fyfyrwyr sy'n aelodau o undebau myfyrwyr mewn 26 o golegau a phrifysgolion.  Diben yr adran hon yw helpu'r aelodau hyn i ganfod y newyddion diweddaraf, digwyddiadau a.y.b. sy'n berthnasol iddynt hwy.

Oychmygwch Addysg

Mae addysg ar gyfer pobl dros 16 oed yng Nghymru angen help. ‘Rydym yn credu fod myfrywyr ein gwlad yn cael gwell bargen na’r rheiny sydd dros y ffin yn Lloegr. Ond ‘rydym eisiau iddynt i gael bargen gwell fyth. Dyna pam ein bod ni’n arwain y darn o waith hir-dymor hwn i Ddychmygu Addysg.

Darllen mwy

Sylwadau Diweddar