Login

  • SU Directory
  • Trading
  • NUS Extra

UCM Cymru

Swyddog Myfyrwyr newydd UCM Cymru wedi ei hethol

Tue 03 Mar 2015

Mae cynrychiolwyr yng Nghynhadledd Myfyrwyr Croenddu UCM Cymru ym Merthyr Tudful wedi ethol Akosva Darko yn Swyddog Myfyrwyr Croenddu newydd ar gyfer 2015/16.

 
Enwebiadau ar agor ar gyfer Swyddog yr Iaith Gymraeg UCM Cymru

Thu 26 Feb 2015

Mae enwebiadau wedi agor ar gyfer swydd Swyddog yr Iaith Gymraeg UCM Cymru. Caiff yr etholiad ei gynnal yn ystod Cynhadledd yr Iaith Gymraeg UCM Cymru ym Merthyr yr wythnos nesaf.

 
Enwebiadau ar agor ar gyfer Swyddog Myfyrwyr LHDT UCM Cymru

Wed 25 Feb 2015

Mae enwebiadau wedi agor ar gyfer swydd Swyddog LHDT UCM Cymru. Caiff yr etholiad ei gynnal yn ystod Cynhadledd LHDT UCM Cymru ym Merthyr yr wythnos nesaf.

 
Enwebiadau ar agor ar gyfer Swyddog Myfyrwyr ag Anableddau UCM Cymru

Tue 24 Feb 2015

Mae enwebiadau wedi agor ar gyfer swydd Swyddog Myfyrwyr ag Anableddau UCM Cymru. Caiff yr etholiad ei gynnal yn ystod Cynhadledd Myfyrwyr ag Anableddau UCM Cymru ym Merthyr yr wythnos nesaf.

 
Enwebiadau ar agor ar gyfer Swyddog Myfyrwyr Croenddu UCM Cymru

Mon 23 Feb 2015

Mae enwebiadau wedi agor ar gyfer swydd Swyddog Myfyrwyr Croenddu UCM Cymru. Caiff yr etholiad ei gynnal yn ystod Cynhadledd Myfyrwyr Croenddu UCM Cymru ym Merthyr yr wythnos nesaf.

 
Myfyrwyr yn gorymdeithio i orffen trais yn erbyn menywod

Sat 21 Feb 2015

Ymunodd myfyrwyr o ledled Cymru ag UCM Cymru neithiwr i orymdeithio trwy ganol Caerdydd i wneud safiad yn erbyn trais yn erbyn menywod.

 
Hawlio’r Nos Yn Ôl Cymru 2015 i orymdeithio trwy Gaerdydd

Thu 19 Feb 2015

Bydd myfyrwyr o ledled Cymru yn dod at ei gilydd yng nghanol Caerdydd nos Wener i wneud safiad yn erbyn trais yn erbyn menywod.

 
Cyhoeddi cynigion a gyflwynwyd gerbron Cynhadledd UCM Cymru

Fri 13 Feb 2015

Mae Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr Cymru wedi cyhoeddi’r cynigion a gyflwynwyd gerbron ei chynhadledd flynyddol.

 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Last


Beth Button ydw i, Llywydd UCM Cymru ar gyfer 2014-15. Rwyf yn cynrychioli buddiannau dros 320,000 o fyfyrwyr sy'n aelodau o undebau myfyrwyr mewn 23 o golegau a phrifysgolion.  Diben yr adran hon yw helpu'r aelodau hyn i ddod i wybod mwy am y newyddion diweddaraf a’r digwyddiadau sy'n berthnasol iddynt hwy.

Oychmygwch Addysg

Mae addysg ar gyfer pobl dros 16 oed yng Nghymru angen help. ‘Rydym yn credu fod myfrywyr ein gwlad yn cael gwell bargen na’r rheiny sydd dros y ffin yn Lloegr. Ond ‘rydym eisiau iddynt i gael bargen gwell fyth. Dyna pam ein bod ni’n arwain y darn o waith hir-dymor hwn i Ddychmygu Addysg.

Darllen mwy

Sylwadau Diweddar