Login

  • SU Directory
  • Trading
  • NUS Extra

UCM Cymru

UCM Cymru'n condemnio hysbyseb 'ddi-chwaeth ac annymunol'

Mon 11 May 2015

Mae UCM Cymru wedi condemnio hysbyseb ar gyfer gwasanaeth bws traws-ddinas newydd y New Adventure Travel Group yng Nghaerdydd, yr X1. Mae’r hysbyseb yn cynnwys llun o fenyw fronnoeth yn dal carden sy’n dweud ‘Ride me all day for £3’.

 
Undebau Myfyrwyr yn gweithio’n galed i annog myfyrwyr i bleidleisio yn yr Etholiad Cyffredinol

Thu 30 Apr 2015

Os yw’ch Undeb Myfyrwyr chi yn cynnal gweithgareddau yn y diwrnodau olaf cyn yr Etholiad Cyffredinol, neu weithgareddau Get Out The Vote ar ddiwrnod yr etholiad ei hun, rhowch wybod!

 
Ymgeiswyr Ceredigion yn dadlau pynciau llosg myfyrwyr cyn yr Etholiad Cyffredinol

Thu 23 Apr 2015

Daeth pump o’r chwe phrif ymgeisydd seneddol yng Ngheredigion ynghyd ddydd Mercher 22 Ebrill i ateb a dadlau cwestiynau a osodwyd gan UCM Cymru, Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth, Undeb Myfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (Llambed) ac Undeb Myfyrwyr Coleg Ceredigion.

 
Heddiw yw eich cyfle olaf i gofrestru i bleidleisio. Mynnwch lais.

Mon 20 Apr 2015

Heddiw yw’r diwrnod olaf i gofrestru i bleidleisio yn yr Etholiad Cyffredinol. Mae UCM Cymru yn galw ar fyfyrwyr a phobl ifanc ar draws Cymru i sicrhau ei bod yn gallu dweud eu dweud ar 7 Mai.

 
Rhybudd Dirprwy Lywydd UCM Cymru fod 'pobl ifanc wedi eu datgysylltu o wleidyddiaeth ddatganoledig'

Mon 30 Mar 2015

Gyda thoc dros flwyddyn tan etholiad y Cynulliad Cenedlaethol, mae Dirprwy Lywydd UCM Cymru Ebbi Ferguson wedi rhybuddio fod pobl ifanc yng Nghymru wedi eu datgysylltu o wleidyddiaeth ddatganoledig.

 
Beth Button ac Ebbi Ferguson wedi cael eu hail-ethol

Thu 12 Mar 2015

Ar ddiwrnod cyntaf Cynhadledd UCM Cymru 2015 yn Llandrindod, cafodd Llywydd a Dirprwy Lywydd presennol UCM Cymru, Beth Button ac Ebbi Ferguson, eu hail-ethol am ail dymor yn eu swyddi.

 
Mae pethau wedi tawelu ar ôl Cynhadledd UCM Cymru 2015!

Fri 20 Mar 2015

Nawr fod pethau wedi setlo rywfaint ar ôl Cynhadledd UCM Cymru yn Llandrindod yr wythnos ddiwethaf, dyma’r newyddion o’r ail ac olaf ddiwrnod yn ein cyfarfod blynyddol.

 
#CofrestraCyfaill

Thu 19 Mar 2015

Fwy na thebyg, ar ôl ymdrech fawr #PleidlaisYGenhedlaeth ar Ddiwrnod Cenedlaethol Cofrestru i Bleidleisio, bydd llawer ohonoch yn barod i gael dweud eich dweud yn yr Etholiad Cyffredinol fis Mai. Ond mae rhai ar ôl, ac mae angen dy help di i’w cofrestru. #CofrestraCyfaill

 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Last


Beth Button ydw i, Llywydd UCM Cymru ar gyfer 2014-15. Rwyf yn cynrychioli buddiannau dros 320,000 o fyfyrwyr sy'n aelodau o undebau myfyrwyr mewn 23 o golegau a phrifysgolion.  Diben yr adran hon yw helpu'r aelodau hyn i ddod i wybod mwy am y newyddion diweddaraf a’r digwyddiadau sy'n berthnasol iddynt hwy.

Oychmygwch Addysg

Mae addysg ar gyfer pobl dros 16 oed yng Nghymru angen help. ‘Rydym yn credu fod myfrywyr ein gwlad yn cael gwell bargen na’r rheiny sydd dros y ffin yn Lloegr. Ond ‘rydym eisiau iddynt i gael bargen gwell fyth. Dyna pam ein bod ni’n arwain y darn o waith hir-dymor hwn i Ddychmygu Addysg.

Darllen mwy

Sylwadau Diweddar